Kansalaisten vaikutusyrityksiä Ala-Pispalan kasvimaiden säilyttämiseksi

Tällä sivustolla esitellään kansalaisten tuottamia asiakirjoja, joilla on viime vuosina yritetty vaikuttaa Pispalan kasvimaa-alueen kaavasuunnitteluun. Mukana ovat myös tärkeimmät viranomaisten päätökset asiasta. Asian taustasta voit lukea lisää tästä.

Aineisto on esitetty uusimmista vanhempiin päin. Valitus ja muistustus sisältävät tärkeimmät kansalaisten vaatimukset perusteluineen.


Mansefoorumin Aloite-osasto on avoinna myös muiden kansalaisryhmien vastaaville vaikuttamisyriytyksille, joille halutaan julkisuutta. Lisätietoja saat Seija Ridelliltä: tiseri@uta.fi, puh. 215 7934.


Kasvimaiden kaavoituksen taustaa

Asiakirjat koskevat Ala-Pispalassa sijaitsevaa n. 4 ha:n suuruista palstaviljelykäytössä olevaa aluetta, joka kaupungin uudessa yleiskaavassa on yksi "kaupunkirakenteen tiivistämisalue" ja varattu siis asuinrakentamiselle.

Alue on toiminut jo vuosikymmeniä pispalalaisten ja muualtakin tulevien kasvimaina, vaikka asemakaavassa se on ollut varattuna mahdollisten yleisten rakennusten tarpeisiin.

Alueen suunnittelu ja tuleva käyttö nousi julkiseen keskusteluun vuoden 1997 alkupuolella kun se nimettiin tiivistämisalueeksi ja päätettiin myös kaavoittaa tonttialueeksi.

Ympäristöministeriö antoi 12.12.2000 yleiskaavapäätöksensä, jossa kasvimaiden asuntorakentamista ei hyväksytä. Kaupunki valitti päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka 20.11.2002 hyväksyi valituksen äänin 3-2. Yleiskaava on siis nyt lainvoimainen.

Kaupungin päätöksentekoon yleiskaavasta ei tässä esitetyillä kirjelmillä pystytty vaikuttamaan. Ainoa tulos oli lupaus näkemysten huomioimisesta asemakaavoituksessa.

Yleiskaavasta käyty kirjelmöinti ja keskustelu ovat luoneet hyvää pohjaa alueen yksityiskohtaiselle asemakaavoitukselle, joka toivottavasti aikanaan sujuu tähänastista paremmassa yhteistyössä alueen käyttäjien ja ympäristön asukkaiden kanssa. Tätä edellyttää myös uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka mukaan asemakaavoitusprosessi tulee tapahtumaan.

Kaavoitusosaton ilmoituksen mukaan alueesta tullaan asemakaavoituksen yhteydessä tekemään ne perusteelliset arvioinnit ympäristövaikutuksista, sosiaalisista vaikutuksista ym. selvitykset, jotka yleiskaavoituksessa jätettiin tekemättä.

Alueen asemakaavoitus ei ole kaupungin lähivuosien työohjelmassa, joten palstaviljelyä ja alueen muuta virkistyskäyttöä voidaan jatkaa ainakin lähivuodet ja jalostaa sitä entistäkin paremmaksi vaihtoehdoksi rakentamiselle.