Ville Järvi Tampere    6.12.2002               MIELIPIDE -TIIVISTE
040-571 81 21 / 03-344 52 92
ville.jarvi@luukku.com

Tampereen kaupunginvaltuutetut ja
media

 

Kurpitsaliike ry:n alustavat perustelut Tahmelan ryytimaa-alueen säilyttämiseksi vuokrapalstaviljelylle perustuvana viheralueena:


Valtuusto hyväksyi v. -98 suuren asuntorakentamisen yleiskaavapaketin, jolla oli tarkoitus saada kaava noin 14000:lle uudelle asunnolle. Suurin osa Tahmelan ryytimaista ja koko paras viljelymaa-alue oli osa pakettia.

En usko valtuutetuilla kuitenkaan olleen riittävää määrää eikä laatua olevaa tietoa ja käsitystä siitä, mitä ja mikä on Tahmelan ryytimaat. Toisaalta yksittäiset valtuutetut eivät varmaankaan halunneet kaataa koko pakettia esim. tämän kokonaisuudessa niin pienen osan takia. Näin esitys meni läpi.

Nyt KHO päätti äänin 3-2, että prosessi oli laillinen. Se ei ottanut kantaa siihen pitäisikö rakentaa vai säilyttää ryytimaat. Toinen vastaan äänestäneistä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. KHO:n tamperelainen presidentti yhtyi siihen. Mielipiteen ryytimaita koskevat osat on hyvä lukea tarkkaan. Ne tulisi myös julkaista kaikelle kansalle esim. kaupungin tiedotuslehdessä.

Antamallaan päätöksellä KHO salli noin 13000 asunnon rakentamisen. Tahmelaan saisi rakentaa noin 100 asuntoa, joka on reilusti alle 1 % koko määrästä. Tuolla määrällä ei ratkaistaisi mitään Tampereen asunto-ongelmaa, jos sellainen ylipäätään on olemassa. 13000 asuntoa riittää nykyvauhdilla ainakin kymmeneksi vuodeksi. Viime vuotisenkin kovan rakentamisen tahdin vuoksi on paljon tyhjiä asuntoja. Pohjalla ovat muut aiemmin kaavoitetut alueet. Paljonko niihin saa rakentaa? Vielä tulevat valmisteilla olevat suuret hankkeet, jotka valmistuvat seuraavan 10 vuoden sisällä. Olisi hyvä jättää nyt Tahmelan rakentamiskaavailut ja keskittyä muille, valittamattomille alueille.

Kaupungin vuosia sitten jostain syystä aloittama ryytimaiden alasajo on johtanut siihen, että palstaviljely ei toimi alueella hyvin kaupunkilaisten halusta huolimatta. Viljelyhaluisia olisi, mutta tilaa ei jakajan mukaan enää ole. Viime keväänä jaettiin kaikki viimeiset vapaat palstat (n. 10 kpl). Ennen on jaettu aarin palstoja, nyt vain puolen aarin paloja. Silti on useita jopa vuosia viljelemättöminä olleita palstoja. Ensi keväänä ne on jo onneksi luvattu jakaa uudelleen. Palstojen panttaajille ei enää lähetetä vuosittaista maksulappua ensi keväänä. Näin alue palautunee viljellyiksi palstoiksi nopeasti. Viljelemättömät palstat ovat näyttäneet joidenkin silmissä "rydöltä" tai "joutomaalta", millä on sitten yritetty perustella rakentamista.

Pispala on Tampereen kehto ja Ryytimaat sen kohtu tai lämmin sydän, josta Pispalan tänä päivänä täysin poikkeuksellinen elävä kulttuuri pumppaa voimaa. 9000 vuotta on äitimaa tuottanut ryytimailla ruokaa päällään kantamilleen kaksijalkaisille.

Muinaismuistolain mukaan kiinteisiin muinaisjäännöksiin kuuluvat mm. työpaikat. Löytyisiköhän ryytimailta muinaisen "Jussin" kuokanjälkiä? "Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on ... vahingoittaminen, poistaminen tai muu ... kielletty." Ryytimailla on aitona, elävänä ja voimissaan ihmisen sosiaalisen (alunperin viljely-) kulttuurin kehittyessä muotoutunut ja sille pohjautuva oman aikamme vuokrapalstaviljely.

Edellisen kymmentuhatvuotisen arkiston tuhoaisi rakentaminen pohjamaan vaihdollaan ja paalutuksillaan. Kuten kaiken sen muunkin, jota me tässä olemme koko maailmalle tulevaisuuteen puolustamassa ja jota näin yritän yöt kirjoitellen koota. Viljely säilyttäisi arkiston ja jatkaisi sitä edelleen. Voisimme alkaa tutkia kulttuurimme juuria heti tai vaikka heti kohta tuhannen vuoden kuluttua.

Parhaillaan Tahmelan ryytimaa-alueen kohtalo on menossa tiedoksi Unescon uhanalaisten maailman kulttuuriperintökohteiden luettelon suojiin. Jos Tampere ei itse ymmärrä tuota mittaamattoman arvokasta omaisuuttaan pelastaa (mitä en toivo enkä usko), toivon muualta puututtavan asiaan.

Tuohon em. arkistoon kuuluvat myös ne monet harvinaiset eliöt ja kasvit maatiais-viljelykasvilajikkeineen, jotka ovat viljelyn jatkuessa tuhansia vuosia säilyneet Tahmelan rehevässä lehdossa. Niitä ei myöskään ole kartoitettu riittävästi. Nämä paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneiden viljelykasvien kannat sopivat erityisesti luomutuotantoon monien erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta. Maatiaislajikkeet tulisi visusti säilyttää ylläpitoviljelemällä niitä korvaamattomien geeniensä säilymisen turvaamiseksi. Tätä työtä tekevät ainakin MTT ja Maatiainen ry.

Lajit ja eliöt eivät ole koskaan maailman historiassa hävinneet sukupuuttoon yhtä nopeasti kuin nyt. Nimenomaan kulttuurilajien häviäminen on nopeinta, kuten myös vanhojen metsien lajien. Ryytimailla jos missä on kymmeniä uhanalaisia eliö- ja kasvilajeja sekä -lajikkeita. Ne tulisi kartoittaa, ei karkoittaa.

Tahmelan ryytimaat on nykypäivänä ainutkertaisuudessaan sosiaalisuuden ihmemaa. En suostu väheksymään Kurpitsaliike ry:tä sen nykyaikaisena järjestäytyneenä puolustajana ja ytimenä. Kurpitsatalo (Isolähteenkatu 2, auki sunnuntaisin 13-17) on kaupungin purkulistalla, vedentulo tulpattuna putken rikkoonnuttua ja huonokuntoisenakin meille tärkeä tukikohta. Kiitämme kaupunkia vuokraoikeudesta, toivoen sen jatkuvan ja purku-uhan päättyvän. Tuki talon kunnostukseenkaan ei tuntuisi pahalta. Kaikki yhdistyksen liikenevä raha on laitettu tämän kaupungin oman omaisuuden kunnostamiseen, talkootyönä.

Olemme saaneet Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinnon ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän elämäntavan puolustamisesta kaavoituksessa. Pirkanmaan maakuntamuseo on lausunut Kurpitsatalon olevan maakunnallisesti maisemallisesti merkittävä ja suositellut sen säilyttämistä.

Monipuoliset ja aktivoivat viheralueet tiheään rakennetun asutuksen lomassa ovat kestävän kehityksen (kk) mukaisen kaupunkirakenteen perusta. Ekologiselle kk:lle voimme perustaa taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kk:n osa-alueet. Tampereen uutukaisen "kaikem paree Tampere" -strategian mukaisesti me rakennamme kaupunkiamme em. arvoille.

Täydennysrakentaminen on kk:n mukaisesti tyhjää tilaa täyttävänä ok, mutta se ei saa olla kaiken tilan täyttävää. Tahmelan ryytimaat ei ole joutomaa. Tampere pyrkii ympäristöystävällisyyden kärkikaupungiksi. Tavoitetta ei saavuteta tuhoamalla väkisinrakentamalla ekologisen kk:n ideaalitapauksen, Tahmelan ryytimaat. Se olisi tulevan kaupunkipuistonkin hieno erikoisuus.

Strategiat ovat yhteisesti sovittuja arvopohdintojen tuloksia, vietäköön ne käytäntöön. Tahmelan ryytimaiden henki on kaikem pareen strategian henki. Olen lukenut strategian ja tunnen Tahmelan ryytimaat. Tämä "henkien" yhteneväisyys on osaset monipuolisesti yhteen ajatellen kyllä aivan selkeä.

Luottamuspula kuntalaisten ja valtaa pitävien välillä lienee edelleen kasvavaa? Olisi aidosti kuunneltava ja vieläpä otettava huomioon kuntalaisten mielipide. Lähiasukkailla se on ryytimaiden säilyttämisen kannalla. Samoin viljelijäperheillä, ohikulkijoilla ja alueella rentoutuneilla turisteilla. Selkeyttäisikö nimien kerääminen? Paljonko tarvitaan: 1000, 10000 vai enemmän?

Viljelyn kannalta Tahmela on paratiisillinen. Se on ainut kaskustan läheinen palsta-alue ja ylivoimaisesti suosituin Tampereella. Meitä keskusta-Epilä -alueen ihmisiä on paljon. Mielipiteemme on otettava huomioon, erityisesti pispalalaisten. Myös kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset on vielä kunnolla selvittämättä. Nehän kyllä tosin jo tiedetään täysin poikkeuksellisiksi Suomessa ja mittaamattoman arvokkaiksi.

Ruokaa tuottavan pienviljelyn tuotantoteho per pinta-alayksikkö on 2-3 kertaa suurempi kuin suurviljelyn. Osaamiskeskus Tahmelan ryytimaat ei olisi epätoivotun huononkaan ajan koittaessa suuren kaupungin kupeessa huono asia muutamalla sadalla asiantuntijallaan. Tiukan paikan tullen ei auta aterioida virtuaalikännykällä, tarvitaan ruokaa.

Viljelijäperheille multapeukalointi on psyykkisesti eheyttävää, taloudellisesti tuottavaa ja kannustavaa sekä fyysisesti parasta hyötyliikuntaa. Tuote on puhdasta terveenä pitävää kasvisruokaa. Lapset "oppivat tekemällä" mistä ruoka tulee. Palstaviljely on kerrostalojen lasten mahdollisuus koskettaa äitimaataan, ymmärtää sen antava olemus. On hyvä oppia rakastamaan äitimaata sekä arvostamaan ja kunnioittamaan isänmaataan todella syvästi ja siihen juurensa kasvattaen.

Ei olla kateellisia pispalalaisille, minäkin osaan jo yleensä olla olematta. En asu Pispalassa enkä ole vanha tamperelainenkaan. Alue kuuluu meille kaikille suomalaisille, se on tärkeä ja erottamaton osa meidän maailmankuulun harjumme kansallismaisemaa. Samoin viljelijät tulevat ympäri kaupunkia, ei vain Pispalasta. Sekä paikalliset että maailman ääristä tulleet ihmetelköön Pispalaa ryytimaineen tulevaisuudessakin. Paikallisia asukkaita ehdottoman kunnioittavalla tavalla.

Eikö jo ole uusien omakoti- ja talo järven rannassa -tyyppisten asumusten aika rakentua kauemmas maaseudulle, jossa tilaa oikeasti on? Jätettäisiin jo tiheään rakentuneelle Pispalalle ja koko keskusta-Epilä alueelle tämä elävä helmi kk:n arvojen mukaiseksi asukkaiden virkistysalueeksi, hyvän elämisen laadun vaatimaksi viheralueeksi tiivistysrakennetussa kaupungissa.

Asuntoja ryytimaille nyt kaavailevat eivät kai yksinkertaisesti käsitä, mitä ovat tuhoamassa. Isänmaa vihastuu ja äitimaa itkee, jos Tahmelan ryytimaiden kansallismaisema tuhotaan. Se olisi synnillinen ja häpeällinen teko. Raha ja sen lisääminen tietenkin ovat omistajalleen ymmärrettäviä motiiveja. Ei kuitenkaan Tampereelle, joka ei ole maamme huonovointisimmasta päästä. Rahapulaa ei ole, eikä sydäntään saa rahastakaan myydä. Kaupungin eli meidän on otettava huomioon meidän ihmisten itsemme hyvinvointi. Me elämme kaupungissamme, emme vain asu ja kerää rahaa talteen johonkin oman elämämme ulkopuolelle.

Päteviä perusteluja kaupungin kasvun vaatimukselle ei ole esitetty, niitä ei taida olla. Miksi Tampereen täytyy kasvaa? Miksi niin nopeasti, jyräten ja hallitsemattomasti? Kenen etu se voi olla? Voitaisiinko jokunen % määrällisestä kasvusta korvata laadullisella kasvulla? Esim. jättämällä ryytimaat ryytimaiksi.

Tapasin juuri ryytimailla miehen, joka kertoi Kaarilan isännän ja kaupungin välisestä maakaupasta. Miehen mukaan isäntä kielsi ehdottomasti alueelle rakentamisen. No, sopimus on kuulema hukassa ... Miten se voi olla? Löytyisikö todistajia?

Ryytimaa-alueen siistimiseksi ja järjestämiseksi on Kurpitsaliike ry:lläkin paljon ideoita. Niistä ja ryytimaiden säilyttämisen ylittämättömistä perusteista tarkemmin myöhemmin, jos käy. Meillä paikallistuntemuksen omaavilla alueen säilyttämistä haluavilla vain ei ole ollut valtaa ryytimailla. Parannusta voisi aikaansaada esimerkiksi vuokrina kerättyjen varojen ohjaaminen takaisin alueelle.

Nyt on nostettu kuntalaisten aktiivisuus ja talkoohengen kannatettavuus esille sekä tuettu sitä laajasti. On myös tunnustettu kunnan olevan kuntalaisten. Kurpitsalla on tehty vuosia paljon aktiivista talkootyötä, kuten Pispalassa on ollut kai aina tapana. Voitaisiinko meidänkin aktiivisuutta ja talkoilua jo pian alkaa arvostaa? Olemme jo tehneet paljon meille kaikille paremman huomisen eteen. Haluamme tehdä sitä vast edeskin. Tahmelan ryytimaat ja Kurpitsaliike ry on hyvän elämän puolella, ei ketään eikä mitään hyvää vastaan.

Toivon valtuuston päättävän olla rakentamatta Tahmelan ryytimaille ja säilyttävän alueen vuokrapalstaviljelylle perustuvana viheralueena. Koen tuhansien yhtyvän toiveeseeni. Aluetta kehittämällä siitä saadaan kaikkia veronmaksajia virkistävä monipuolisen elämän täyttämä viherkeidas. Maanläheisellä omaperäisyydellään se voisi olla taas yksi tamperelainen vetonaula. Viherala ja ympäristöarvot ovat voimakkaasti nousussa. Itse asiassa niitä täytyisi tukea enenevässä määrin lämpenevässä ilmastossamme jo välttämättömyytensä vuoksi.

Menisiköhän äänestys yhtä tiukoille kuin taannoinen raatihuonekäsittely. Uskon ja toivon sen päättyvän enemmän kuin tuon yhden äänen enemmistön voittoon säilyttämisen kannalle. Ihmiset tulevat vielä ihmettelemään, miten raatihuonetta ja ryytimaita on joskus kehdattu uhata. Toivottavasti he silloin ymmärtävät itselleenkin opiksi, ettei tulevaisuuteen ole helppo nähdä.

Tyytyväisenä ja ylpeänä saan tämän YK:n lasten päivän yönä aloittamani ja nyt itsenäisyyspäivän puolella valmistuneen tekstin tiivistelmän lähettää eteenpäin. Tällainen kuntalaisaktiivisuus on rankkaa, mutta tavoite keventää mielen. Jaksakaa Tekin!

Jatketaan keskustelua myös www.polemiikki.net:ssä sekä mansetorin Pispalan portailla. Yritetään pysyä asiassa asiallisesti! Kiitos ja anteeksi, tätä ei voinut enempää tiivistää!

Ville Järvi, Kurpitsaliike ry:n tiedottaja

—————————————————————————————————

KURPITSALIIKE ry

Kurpitsatalon kahvilatoiminta suljettu ainakin talvella 2002-2003 remontin ja vesijohdon rikkoontumisen takia. Talo pyritään kuitenkin muuten pitämään auki sunnuntaisin 13-17 vapaaehtoisvoimin.

TULEVIA TAPAHTUMIA:
pe 6.12.2002 kaupunginvaltuutetuille ja medialle alustavat Kurpitsaliike ry:n perustelut Tahmelan ryytimaa-alueen säilyttämiseksi vuokrapalstaviljelylle perustuvana viheralueena
ma 9.12.2002 omien nettisivujen päivittäminen alkaa Pispalan kirjastolla
ke 11.12.2002 15.10-16.00 Yleisradion radio-ohjelma Pispalasta ja Tahmelan ryytimaiden kohtalosta, haastateltu useita ihmisiä
la 14.12.2002 16.00 Kurpitsaliike ry:n kokous, pohdintaa toiminnan strategiasta, glögitarjoilu
ke 18.12.2002 17.30 kaupunginvaltuuston kokous virastotalolla, saa seurata lehteriltä
su 22.12.2002 13.00 ryytimaiden säilyttämistä toivovien tapaaminen Kurpitsalla
ke 8.1.2003 14-20 Pispala-Kaarila -alueen viheralueohjelman avointen ovien asukastilaisuus, Pispan palvelukeskus, Simolankatu 4
su 15.1.2003 18.00 Haulitehtaalla yleisötilaisuus ryytimaiden tiimoilta


PYSYVÄT JUTUT viljelykauden tai aukiolon aikana:
-esillä viljelykirjoja, lehtileikkeitä, ym. dokumentteja
-lepo- ja seurustelupaikka, ym.
-jaossa oppaita ym. esitteitä viljelyn ja muutenkin kestävän kehityksen tiimoilta
-tapahtumia, otamme mielellään vastaan ideoita ja uusia toteuttajia
-järjestettyjen tapahtumien ulkopuolellakin voi talkoilla monella tavalla . On siirrytty non-stop -talkoiluun, eli talkoot on aina kun siltä tuntuu. Kanna korsi!
-jäsenille lainataan viljelytyökaluja
-vuokrataan jäsenille oksasilppuria, puutarhajyrsintä (työmiehellä), siimaleikkuria, telttakatosta ja kasvikuivuria (edullisemmin kuin ei-jäsenille)
-kierrätyskasvilava pihassa; ota ja vie, älä maksa. Minttua, ruohosipulia, piparjuurta ...
-puhdasta talon tulipesissä poltetun puun tuhkaa viljelymaahan pihan nurkan tynnyreistä
-lasikuituvene ja isompi puuvene lainattavana
-Voipa kysyä "Tyyni" venettäkin lainaan. Hyvin pidettyä puuvenettä on edelleenkin kohdeltava huolella ja rakkaudella. Panttia vastaan saa veneen käyttöönsä. Kiitokseksi voi antaa jotain tai talkoilla omantunnon ja resurssien mukaan ryytimaiden säilymisen puolesta.

Kaikki tämä Kurpitsatalolla, kaikkien yhteisessä talossa

Kysy lisää ajankohtaisista asioista soittamalla (041-525 7956) tai mieluiten tulemalla käymään paikanpäälle (Isolähteenkatu 2). Tietoa myös: http://mansetori.uta.fi/pispala/yhdistykset

Toiminnasta ilmoitamme talolla, ilmoitustaululla tontin kulmalla, nettisivuilla (http://mansetori.uta.fi/pispala/yhdistykset) tai puhelimessa (041-525 7956).

Käy internetissä keskustelemassa ja lukemassa aikaisempia kommentteja osoitteessa: www.polemiikki.net. Siellä on otsikko: "Ryytimaat ryytimaina", "oikeaa linjanvetoa ryytimailla" tai "Tahmelasta" ...
tai mansetorin Pispalan portailla.


Ympäristöministeriön päätös joulukuussa 2000 puolsi kasvimaiden säilyttämistä, mutta kaupungin valittamana KHO päätti 20.11.2002 äänin 3-2 sallia rakentaminen.
Kurpitsatalon säilyttämistä ja pikaista korjaamista puoltaa Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.
Kesällä 2001 Kurpitsaliike sai Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinnon sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän elämäntavan puolustamisesta kaavoituksessa.

Kurpitsaliike ry:n hallitus 26.5.2002 kevätkokouksesta vuosi eteenpäin:
pj. Kerbo Kallonen 03-214 5271
sihteeri Silja Pärssinen 03-223 3566 / työ 03-2233 566
varapj. Outi Siivonen 03-367 0213
Pentti Hakala 03-343 3496
Lea Jansson 040-829 2522
Ville Järvi 03-344 5292 / 040-571 8121, ville.jarvi@luukku.fi
Anja Nieminen 03-212 3590
Arto Patrikainen 041-5295 331
Pertti Rautio 050-329 5233
Heimo Rinnetmäki 03-212 8142
Anu Sarkkinen 0500-945 858
Kirsti Virtanen 0400-298 499

Pari kommenttia ohikulkijoiden suusta:
"tuola on niitä hassuja ihmisiä" (kulki ohi lapsensa kanssa kierrätysviikonlopun aikana)
"ei tuo porukka saa mitään aikaseks" (vilkaisi perustaremontin kaivantoa ohikulkiessaan)
Ihan oikeesti: Tuo porukka, me hassut ihmiset olemme aivan tavallisia, mutta sikäli erilaisia ihmisiä, että haluamme tehdäkin jotain ryytimaiden puolesta, ei vain puhua. Me olemme satunnaisia yksilöitä siitä suuresta joukosta, joiden mielestä ryytimaat on säilytettävä ryytimaina. Sinä voit olla yksi meistä. Rohkeus käytäntöön, tule mukaan tekemään! Tarjolla on mahtava ja monipuolinen oikean tekemisen harrastus, jonka parissa löytyy tekemistä laidasta laitaan. Saat hyvän mielen ja vaikuttamisen kokemuksen.

Viljelypalstoja vuokraa Teiskon-Treen 4H -yhdistys (040-701 9869) ma-pe klo 9-15. Vuokraa Sinäkin oma palsta ja tue siten Tahmelan ryytimaiden säilymistä. Tai esitä omalle tai tietämällesi yhdistykselle tms. oman palstan vuokraamista. Se jakaisi palstan halukkaiden jäsentensä kesken ja mahdollistuisi vaikka yhden porkkanapenkin pito. Näin saisimme määrällisesti paljon "osallisia" ryytimaille ja pinta-alan käyttö tehostuisi. Voit myös vuokrata palstan esim. syntymäpäivälahjaksi viherpeukalolle.
Palstatilannetta kannattaa kysyä myös Kurpitsatalolta, autamme eteenpäin tilanteen mukaan käytännössä.

Tue toimintaa vuokraviljelypalstojen säilymiseksi ja liity jäseneksi/maksa vuosijäsenmaksu (10 euroa / vähävaraiset 5 euroa) Kurpitsan tilille (Sampo 800018-70592632) (viestiin nimi ja osoite). Tai välttääksemme palvelumaksut ja tutustuaksesi Kurpitsaan paikanpäällä, maksa käteisellä Kurpitsatalolla (Isolähteenkatu 2). Liittyminen on jo tärkeä tukiaskel hyvään suuntaan!

Taloa annetaan käyttöön Kurpitsan hengen mukaisiin kokouksiin, tapaamisiin, juhliin, yms. edullisesti kulukorvausta vastaan. Tulkaa (yhdistykset, kerhot, yms. yhteisöt) pitämään taloa auki yleisölle esitelläksenne omaa toimintaanne. Tiedotetaan tempauksista yhdessä. Tervetuloa Kurpitsatalolle, kaikkien omalle talolle!

Kurpitsaliike ry
Tahmelan ryytimaiden ja kaikkien tamperelaisten
kestävän ympäristön puolesta!