2 girls 1 cupfreeonesPhentermine2 girls 1 cuptwo girls one cupprom hairstyles

Pispalan Moreeni ry:n mielipide Pispalan asemakaavaluonnoksiin 5.4.2012

Tampereen kaupunki 5.4.2012

Kannanotto koskien vireillä olevia Pispalan kaavoja 8256 ja 9257

Mielestämme nyt esitetyt kaavaehdotukset osoittavat sen että kaavoittaja on perehtynyt hyvin alueen ominaispiirteisiin, ja kuunnellut osallisten mielipiteitä monipuolisesti. Kaavaehdotukset ovat mielestämme hyvät rakennustapaohje mukaan lukien. Tällä kaavalla vältetään kulttuurimaisemassa ilmenneet ylisuuret uudisrakennusmassat ja mahdollistetaan perusparannuksia ja laajennuksiakin.

Ongelmakohtana näemme edelleen pienkerrostalojen tulevaisuuden muun muassa tilanteissa joissa rakennus tuhoutuu tulipalossa, tai muusta syystä. Mielestämme tulisi varmistaa jollakin tapaa se että tilalle voidaan rakentaa samanlainen uusi rakennus vaikkakin sen e-luku ylittää 0,5 , jos sen käyttötarkoitus moni-asuntoisena pienkerrostalona säilyy. Tulisi varmistaa että poikkeamislupakäsittelyssä käsittelijät harkinnassaan ottavat huomioon että Pispalan sosiaalikulttuuriseen ja rakennuskulttuurisen monimuotoisuuteen liittyy olennaisena osana pieni-asuntoiset kerrostalot.

Emme ole varmoja siitä toimiiko ehdotetuilla säännöksillä rinneasuntojen ja tasaisten alueiden (harjun laella) näköalojen säilyttämistavoite riittävästi. Ehkä tulisi korostaa että näköalatavoite koskee kaikkia joiden näköalaan muutos vaikuttaa ?

Rakennusvalvonnan merkitys ja vaikutusvalta alueen jatkossa tapahtuvaan rakentamisen ja korjaustoiminnan lopputulokseen korostuu ehdotetuilla kaavamääräyksillä. Tulkinta saattaa muuttua virkamiesten vaihtuessa. Tähän on varauduttava niin että ei toivottujen tulkintojen syyt ja seuraukset selvitetään nopeasti ja haetaan uudet ratkaisumallit ennenkuin ennakkotapauksesta tulee käytäntö. Näin vältetään maanrakennuslain voimaanastumisen jälkeisen ajan kaltaiset ongelmat.

Pispalan Moreeni ry
puolesta Mikko Luoto Mårten Sjöblom

Kommentteja ei voi kirjoittaa.

--> -->