Puistokatselmusmuistio: Tahmelan-Pispalan Pyhäjärven ranta-alueet 3.10.2011

Pispalan puuston ja muun kasviston  ym. ympäristön hoitotarpeet
2. Katselmuskierros 3.10. 2011
Tahmelan-Pispalan Pyhäjärven ranta-alueet
Teemu Kylmäkoski (Tampereen kaupunkiympäristön kehittämispäällikkö)
ja Pispalan asukasyhdistyksen ja Moreenin edustajat.

Muistion kirjoitti: Veikko Niskavaara, veikko.niskavaara@gmail.com

(Huom. Ei sisällä kaikkia Pispalalaisen lukijoiden esittämiä kohteita, koska kaikkia ei ehditty kiertää. Kooste lukijoiden esityksistä on annettu erikseen Kylmäkoskelle)

MUISTIO KOHTEISTA  JA EHDOTELMIA TOIMENPITEIKSI

 1. Varalankatu 32 ja 34 välistä Tahmelanniemen rantapuistoon johtavan kulkuväylän (portaitten) toteuttaminen. Puistoon ei ole nyt luontevaa kulkuväylää.
 2. Pienet portaat Varalankatu 24 ja 26 välissä alas puistoon: raivaus ja kunnostus.
 3. Ranta-puistot Tahmelanniemestä A-killan talolle (Uramonk.9) ja siitä Lorisevan puistoon (Pikkulähteelle) ovat suojelualuetta, joten eivät tarvitse raivausta tai jos jotain tehdään, niin neuvottelemalla kaupungin ympäristönsuojelun kanssa. A-killan tontti rantoineen (puistoaluetta) ovat jo Kari Laamasen vetämän A-killan talkooporukan vuosittaisessa hoidossa.
 4. Pikkulähteeltä uimarannalle vievä polku kaipaisi sorastusta ja hieman oksien karsintaa polun päältä sekä yksi pihlaja rantaviivalta pois. Voitaisiin tehdä ”käsityönä” talkoolaisten ja Kurpitsan työllistettyjen toimesta? Sorakuorma kaupungilta uimarannnan päähän ja siitä kottikärryillä polun varren monttuihin. Karsinta talkoona + työllistetyt.
 5. Ison kynäjälavan vesojen karsinta?? Päärunko paremmin esiin. Jalava on rauhoitettu puuyksilö. Leppä pois jalavan vierestä? Neuvoteltava ympäristönsuojelun kanssa.
 6. Kynäjalavalta palstojen poikki lähtevän viistopolun sorastus pyörällä ajettavaksi (Rantapolku on vaikea pyöräiltäväksi). Tehtävä käsityönä, koneet eivät mahdu palstojen väleistä.
 7. Ison lähteen laskuojan rannasta kuiva puu pois ja ilmotustaulun takaa puskia. Isonlähteen ja leikkikentän välistä haljennut koivu pois. Isonlähteen ja laskuojan suojelupuiston länsipuolen rajaus: kasvimaa-alueelle leviävät puut ja puskat ainakin pääosin pois. Laskuojaan kaatuneen puuston poisraivaus sen verran ettei oja tukkeudu. Lähteen yläpuolisen rinteen raivaus puskista, jotta lähteelle näkee yläpuolelta.
 8. Lähteen laskuojan länsipuolen rannassa olevia kurtturuusuja rajoitettava: keskellä oleva kulkuväylä kunnolla vapaaksi ja länsipäästä pois etteivät leviä venepaikoille. Kurtturuusu on vieraslaji, levinnyt pihaistutuksista.
 9. Venepaikkarantojen niitto 2 kertaa kesässä. Myös uusien pajunvesojen ym. jatkuva poisto lähteen laskuojan ja Tukkimiehen kadun väliseltä avoimelta osuudelta. Tämä ja vieraslaji jättipalsamin poisto voisi sopia Kurpitsatalon kesätyöllistettyjen työksi jonkinlaisella sopimuksella kaupungin ja Kurpitsaliikkeen kesken.
 10. Tukkimiehen kadulta länteen olevalta rantaosuudelta raivattaisiin (jatkuvasti) pienet puskat ja puut pois ja jätettäisiin isompia puita valikoiden. Kunkin rantaan päättyvän kadun kohdalle raivattaisiin selkeät maisema-aukot järvelle myös isoja puita poistamalla. Myös rantaan päättyvien katujen reunojen puskien raivaus. Samoin rantapolulla olevien istumapenkkien sekä lasten leikkipaikan kohdalle maisema-aukot. Saunasaarenkadun ja Pättäränkadun välille voisi jättää vain muutaman isomman puun eli pääosin raivattaisiin avoimeksi.
 11. Tukkimiehenkadun keskivaiheilla itäreunassa vanha huonokuntoinen metallikantinen kaivo. Vaarallisena poistettava tai korjattava.
 12. Matonpesupaikan kuivatustelineen rannan puolen raivaus melko avoimeksi. Maisemien takia ja myös tuulen saamiseksi kuivaustelimeille.
 13. Kasvimaa-alueilla ja niiden reunoilla kasvavien pajujen ym.poisto. Viljelijät ja Kurpitsaliikkeen talkoolaiset ja työllistetyt voivat tehdä itse.
 14. Vanhan tukkitien väylän ”merkkaaminen” rantaan asti ylempänä olevan tukkitien puiston jatkeeksi. Palsta-alueen halki mahdollisesti sorastettu kapea kulkuväylä tämän kohdalle (säästettävän ison sireenipuskan länsipuolelta, jossa jo kulkee jonkinlainen polku). Väylä toimii samalla viljelijöiden huoltoväylänä ja vierailijoille helppona reittinä tutustua kasvipalstoihin.
 15. Pajut ym. (ei tuomet) pois kasvimaan länsiosasta, kohdan 14 ja Viikinsaarenkadun välistä.
 16. Vieremänkadun ja rannan valiin harvennus isot rantapuut (on myös kynäjalavaa) ja omenapuut omenapuut jättäen.
 17. Lapiosaarenkadun rantapään raivaus puskista myös järvinäkymän avaamiseksi. Isolle hopeapajulle hoitokarsinta.
 18. Lapiosaarenkadusta länteen ranta-alueelta vaahtera talojen läheltä pois (ko. asukkaidenkin esittämä). Isoille hopeapajuille vain varovaista hoitokarsintaa jos tarpeen. Uusien puskien poistoa tarpeen mukaan.
 19. Uittotunnelin rantapäässä tukkiradan varren puskien poistoa. Rata ja vaunu esiin. Samoin vanhan uittotunnelin suuaukon ”esilleotto” ja ympäristön karsinta ja siistintä. Nämä ovat hitoriallisia nähtävyyksiä ja niitä pitäisi tuoda esiin mm. opastetauluilla. Uittotunneli ja siihen liittyvät rakenteet ja niiden hoito sekä mahdollinen uusiokäyttö (kevyen liikenteen väylä, veneiden kuljetus ym) kaipaavat oman erillissuunnitelmansa, jossa kaikki tarpeet ja näkemykset huomioidaan. Uittotunnelin kohdan rannassa uusien puskien poistoa sekä rakenteiden hoito niin etteivät ole vaarallisia.
 20. Pättiniemen puiston suojelualueelle ei toimenpiteitä tai jos jotain niin ymp.suojelun kanssa keskustellen. Puisto on uittotunnelista länteen oleva ranta-alue kallioniemeen asti
 21. Pättiniemen puiston itäpuolella Pispanaron raitin kohdan rannan harvennus. Maiseman osittaiseksi avaamiseksi ja isojen puiden näkyvyyden parantamiseksi. Tämä on ehdotus Pispalalainen-lehden hyhkyläisiltä lukijoilta. Tarkistettava Hyhkyn kyläyhdistyksen kanta tähän. (pj Anneli Salminen, p. 040-592 9306)
 22. Rimminkadun itäpään järvinäkymien raivaus. Tämä on myös entinen Punaisen tukkitien kohta.