Puistokatselmusmuistio: Pispalan harjun yläosat 7.7.2011

Pispalan puuston ja muun kasviston  ym. ympäristön hoitotarpeet
1. Katselmuskierros 7.7. 2011
Pispalan harjun yläosat
Teemu Kylmäkoski (Tampereen kaupunkiympäristön kehittämispäällikkö)
ja Pispalan asukasyhdistyksen ja Moreenin edustajat.

(Huom. Ei sisällä kaikkia Pispalalaisen lukijoiden esittämiä kohteita, koska kaikkia ei ehditty kiertää. Kooste lukijoiden esityksistä on annettu erikseen Kylmäkoskelle)

- Mäkikadulta (saunan länsipuolelta) lähtevien pitkien portaiden yläosassa Rinnekadun alpuolella olevat pihlajat peittävät maisemaa Rinnekadulta järvelle ja kaupunkiin, samoin kuusi ja lehtipuut portaan varressa Rinnekadulta ylöspäin.
Nämä poistettava.

- Pispalan pitkät portaat harjulta Tahmelaan päin, molemmin puolin tarvitaan pensaiden ja puiden poistoa, jotta näköalat portaista järvelle ja alarinteeseen muutenkin avautuvat.

- Muidenkin portaiden varret tarvitsevat reipasta karsimista samasta syystä.

- Pispalanharjun itäpään kääntopaikan näköalatasanteen näkymät peitossa, puustoa karsittava. Kiviaidankadulla oleva vanhan pulteriaidan jäännös esiin, hoitoon ja esittelykyltti. Samoin Rajaportinkadun itäpään ensimmäisen talon vieressa oleva pulteriaidan pätkä. Nämä sopisivat ehkä asukkaiden talkoilla hoidettaviksi, samoinkuin alempana Tahmelanmutkassa oleva pätkä, joka jo on tahmelalaisten hoidossa. Pulteriaidat ovat muinaismuistoja, hoitotoimenpiteistä on sovittava Pirkanamaan Maakuntamuseon kanssa.

- Tahmelan Hopan kohta Viidan muistomerkiltä alaspäin tulisi pitää avoinna (näköala),  alastulorinteen voisi raivata myös kokonaan vaikkapa pulkkamäeksikin.

- Provastinkadun itäpään kääntöpaikka:
Aita korjattava.
Näköalaa järvelle avattava lehtipuita poistamalla. (tämä tehty marraskuussa Kari Laamasen vetämän talkooporukan toimesta).

- Ansiokallion näköalapaikalta muutaman pensaan karsiminen (Mårten Sjöblomin talkooporukka hoitanut loppukesällä)

- Pyykkipuiston alapuolinen ketorinne pitäisi niittää pari kertaa kesässä.

- Pispankadun yläpäästä Vallikadulle menevien uusien portaiden vierustojen siistiminen (mm. koivu, mäntyjen alaoksien karsintaa myös?). Penkki pitäisi saada lepuutuspaikaksi ja maisemien ihailuun portaiden puoliväliin.

- Koulun alapuolisen betonimuuriin suunniteltu pulteriverhous on jäänyt aikoinaan tekemättä.
Voisi tehdä.

- Pispankadun yläpäästä koulun nurkalta Pyhäjärvelle on maisema tukossa lehtipuiden ja pensaiden takia. TÄMÄ ON HYVIN TÄRKEÄ MAISEMAPAIKKA, RAIVATTAVA PIKIMITEN.

- Ylä-Voiman talon länsipuolelta alaspäin oleva Harmaan tukkitien puisto parempaan hoitoon: puskien karsintaa, kalusteet ym korjattava.

- Myös Punaisen tukkitien linjan avaaminen kasvustoa raivaamalla ja jäljellä olevien rakenteiden merkaaminen (mm. betonijalusta kirkon kohdalla valtatien alapuolella pikku parkkipaikan nurkalla).

- Raivausta Pöllipuistossa kirjon takana ja siitä länteen. Siellä olevien pommikuoppien tyhjennys  (ainakin osittain) roskasta ym.

- Ratakadun varsi molemmin puolin raivattava puustosta ja pensaista, jotta näkymät valtatieltä Näsijärvelle avautuvat. Osittain yksityisiä alueita ja radan varsi VR:n aluetta, mutta välissä kaupungin alueitakin, jotka pitäisi raivata pikimmiten. Asukkaatkin voivat tiedustella lupia talkooraivauksiin kaupungin alueille (teemu.kylmakoski@tampere.fi).