Uutiset

05-09-2010

Tahmelan uimaranta uimarannaksi


Kesän 2010 uimakoulut onnistuivat hyvin. Mukana oli lähes 150 lasta ja nuorta. Uimaopettajina toimivat Varalan urheiluopiston nuoret opiskelijat. Uimakoulun päättäjäisiä juhlittiin komeasti Pispalan Folkien yhteydessä järjestetyssä Vesijuhlassa 8.8. Yhteistyö Varalan kanssa jatkuu myös kesällä 2011.

Tampereella on vireillä uimarantojen kehittämisohjelma. Kannaotossaan asukasyhdistys vaatii yhdessä Moreeni ry:n kanssa, että Tahmelan uimaranta on otettava kehittämisohjelman piiriin.

Kannanotossaan 24.11.2009 yhdistykset toteavat:

Olemme kuulleet vireillä olevasta uimarantojen kehittämissuunnitelmasta, joka sisältää jaon uimarantoihin ja uimapaikkoihin.

Ranta-alueen kehittämistä on mietitty Tahmelan rannan osalta Pispalan ja Tahmelan kaavoituksen KAOS-työryhmissä, ja siinä on tullut esiin myös uimarannan kehittäminen.

Toteamme että Tahmelan uimarantaa tulisi kehittää uimarannaksi, eli siellä tulisi olla hyvät pukukopit ja käymälät, mahdollisuus kehittää kioskipalveluita, hengen-pelastusvälineet, ja lähistöllä soutua ja melontaa sekä niiden koulutusta palveleva laituri.

Lasten uimaopetus tulisi mahdollistaa. Sen järjestäminen voisi tapahtua paikallisten yhteisöjen kanssa yhteistyössä. Talviuimareita varten on ajateltu paikkaa uivalla laiturilla uittotunnelin lähelle tai Varalanniemen kalliorannoille.

Veden laatua tulee seurata aktiivisesti koska häiriöt Raholan vedenpuhdistamossa näkyvät Tahmelan uimarannan vedenlaadussa nopeasti yleisimmin vallitsevilla lounaistuulilla. Esimerkiksi kirjoittamishetkellä 4.8. netistä löytyy tuoreimpana vedenlaadun mittaustuloksena 7.7. tehty mittaus, jota kesäkaudella on pelättävissä vanhentuneeksi.

Tahmelan uimaranta on varsin aktiivisessa käytössä, palvellen sekä paikallisia että etäämmältä tulevien tarpeita.

Lähikauppa, linja-autoyhteys, ja  Kurpitsatalon kahvilapalvelut palvelevat jo nyt kävijöitä. Alueen muut aktiviteetit tukevat hyvin kävijöiden kiinnostuksen kohteina kun muun muassa ryytimaiden 250 vuokraajasta noin puolet tulevat muilta kaupungin alueilta. Paikalliset lapsiperheet täyttävät rannan kauniina kesäpäivinä, ja ranta soveltuu erinomaisesti lasten uimaopetukseen. Varalan urheiluopiston kanssa on neuvoteltu uimaopetuksen järjestämisestä. Alueella järjestetään myös lukuisia perhetapahtumia joka kesä.

Kaavoitukseen liittyen Pispalassa ja Tahmelassa tehtiin kaupungin toimesta asukaskysely jossa ranta-alueen kehittämistä pidettiin tärkeänä.

Tahmelan uimaranta on yhtä aktiivissa käytössä kuin Pyynikin uimaranta.

Havaintoesimerkki: iltapäivällä maanantaina 4.8.2009 klo 15.30-16.30 tehdyillä havainnoilla Tahmelassa oli uimarannalla noin 70 henkilöä, pääosin uidakseen.

Pyynikin uimarannoilla (tenniskentän alapuolen ja kesäteatterin länsipuolen ranta yhteensä) oli uimatarkoituksessa myös noin 70 henkilöä. Lisäksi nurmikkopiknikillä oli Rosendahlin vieressä noin 30 henkilöä.

Pyynikille oli saavuttu autoilla, pysäköintipaikat olivat runsaassa käytössä. Tahmelassa oli myös autolla tulleita mutta lähistölle oli pysäköinyt vain 5 autoa. Tahmelassa oli valtaosin lapsiperheitä, kun taas Pyynikillä kävijät olivat valtaosin aikuisia.

Pölkkylänniemen perinteikäs uimaranta tulee saattaa käyttökuntoon. Alueelle tarvitaan uimakopit ja käymälät. Myös talviuinti on alueella mahdollista järjestää. Kioskipalvelut voidaan yhdistää venekeskuksen palveluihin kulkuväylien selkiinnyttyä. Alueelle tulee merkittävästi lisää asukkaita Santalahden kaavoituksen valmistuttua.

Toivomme että alueemme uimarantojen suunnittelussa voimme tehdä yhteistyötä parhaan mahdollisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Allekirjoittaneissa yhteisöissä on jo hyviä rakentavia toteutuskelpoisia  ajatuksia näistä hankkeista.

Alustava kysely

Tämän mielipiteen takana ovat:

Kaavoituksen KAOS-työryhmä Ranta ja kasvimaat
Pispalan asukasyhdistys ry
Pispalan Moreeni ry

Yhteyshenkilönä toimivat
Antti Valtakari  puh 0400-633 306 antti@amroy.fi 
Mårten Sjöblom puh 03-21 23 213 marten.sjoblom@maru.fi